Volejte ihned +420 596 541 775

Bezpečnostní služby ADAS

Nezávazná poptávka

Provozujete obchod, zajišťujete výstavbu nebo provoz objektu, či pořádáte společenskou akci? Potřebujete přepravit vyšší finanční hotovost, doprovázet při jejím převozu, nebo uschovat své ceniny? Ve všech těchto případech se neobejdete bez služeb bezpečnostní agentury, která ochrání Váš majetek a v neposlední řadě zajistí bezpečí pro Vaše zákazníky, zaměstnance a hosty.

Nezbytnými pomocníky při ochraně majetku a osob jsou rovněž elektronické zabezpečovací systémy, kamerové systémy a elektronické požární signalizace, jejichž montáž zajišťuje firma ADAS Security. Součástí této činnosti je možnost napojení objektů na vlastní pult centralizované ochrany se zajištěním 24 hodinového bezpečnostního servisu pomocí vlastní výjezdové skupiny.

Komplexní servis v oblasti bezpečnostních služeb

Firma ADAS Security poskytuje komplexní servis v oblasti bezpečnostních služeb. Svou činnost zaměřuje na fyzickou ostrahu objektů, staveb, recepční a informační služby, služby pořadatelské při zajišťování kulturních a společenských akcí. V současné době společnost zajišťuje ostrahu přibližně devadesáti objektů s rozdílnými způsoby střežení.

Ostraha objektů

Pro ostrahu objektů lze také využít služební cvičené psy, a to například při ozbrojeném doprovodu při převozu finančních hotovostí. Při výkonu ostrahy se služebním psem jsou služebním stejnokrojem černé maskáče s logem firmy. Každý strážný je při výkonu služby vybaven mobilním telefonem. Na některých objektech jsou součástí výzbroje také přenosné vysílačky. Dle povahy střeženého objektu mohou být pracovníci vybaveni také donucovacími prostředky jakými jsou pouta,  tonfa, paralyzér, popřípadě služební zbraň.

Se stále se rozrůstající výstavbou nových bytů a domů, zejména na periferiích měst, vyvstává potřeba vybudovat zde infrastrukturu a nová sídliště občansky vybavit. Nejen zde pak vyrůstají nové supermarkety a obchodní centra, která zajišťují patřičný komfort pro bydlení v jejich dosahu. 

Pestrá nabídka zboží je jen jedním z ukazatelů kvality služeb, jež je supermarket či obchod schopný svým zákazníkům nabídnout. Neméně důležitá je schopnost zajistit bezpečnost jak návštěvníků, tak vlastních zaměstnanců a rovněž uchránit zboží před případnými krádežemi.

Jednotlivé obchodní řetězce mívají co do způsobu ostrahy rozdílné požadavky. Bezpečnostní agentura ADAS Security v současné době střeží 150 z nich. Na střežení supermarketů  a obchodních domů různých řetězců na území České republiky se tak podílí významnou měrou. Vzhledem k tomu, že společnost působí v oboru již šestnáctým rokem, při poskytování služeb svým klientům tak čerpá ze svých bohatých zkušeností a uplatňuje je v praxi.

Pro výkon své činnosti má společnost ADAS Security vypracovaný vlastní koncept, který se během dlouholetého působení na trhu služeb neustále zdokonaluje a aktualizuje. Jde především o systém zaškolování jednotlivých zaměstnanců, zjišťování a porovnávání jejich efektivity práce v přepočtu na hodnotu či množství zboží uchráněného před krádeží na jednu odslouženou hodinu a samozřejmě hodnotná motivace všech nadstandardně pracujících zaměstnanců firmy.

Lze říci, že řešení systému ostrahy supermarketů spočívá ve dvou hlavních bodech.
Prvním z nich je fyzická ostraha při zprovozňování a následném provozu marketů. Jedná se o ostrahu zboží před zcizením při jeho navážení do marketu a fyzickou ostrahu při provozu marketu, zajišťovanou přítomnými zaměstnanci bezpečnostní služby vně marketu, čili mimo prodejní plochu. Tato je zaměřena na střežení například přilehlých parkovišť, příjezdových ploch ke skladovým prostorám a přilehlých komunikací. Fyzická ostraha uvnitř supermarketu je zaměřena na dohled nad průběhem prodeje a řeší drobné spory.

Detektivní činnost

Další formu bezpečnostních služeb pak představuje detektivní činnost. Tento způsob ostrahy je využíván uvnitř prodejních prostor. Je pravděpodobné, že jste se s ním již setkali, aniž byste tušili, že se jedná o najaté pracovníky bezpečnostní služby. Detektivové pracují zpravidla v páru, přičemž jeden pracovník v civilním prostoru prochází prodejní prostory a zaměřuje se na odhalování krádeží. Druhý pracovník obsluhou kamerového systému monitoruje veškeré dění na marketu. Detektiv v terénu řeší odhalené případy krádeží v součinnosti s vedením marketu a Policií ČR. Činnost pracovníka obsluhy kamerového systému spočívá v odhalování krádeží pomocí sledování výstupů z kamerového systému. Tito pracovníci jsou v neustálém spojení pomocí vysílaček a své pozice si po dvou hodinách vyměňují. Náplň jejich práce ale sestává i z jiných činností, jakými jsou kontroly skladových prostor se zaměřením na dohled při příjmu zboží, denní kontroly zázemí marketů včetně sociálních zařízení, šaten a kuchyněk, asistence při otevírání a uzamykání prodejen, kontroly pokladních při skenování zboží a kontrola osobních zavazadel zaměstnanců marketů při jejich opouštění pracoviště, a to včetně ověření jimi provedených nákupů.

Kvalitní služby ADAS security

Firma ADAS Security pracuje podle kréda; Dobře odvedená práce = Spokojený zákazník  = Dobrá spolupráce = Dobré ohodnocení = Zisk obou firem = Zajištění existence obou firem.